top of page

הדרכת הורים

Parental Guidance Anchor

הדרכת הורים

מה זו הדרכת הורים? מהם המקרים בהם כדאי להיעזר בה? וגם- מה החשיבות שלה לחוויית ההורות.

בקיצור

ההדרכה מורכבת מיעוץ, הדרכה, ליווי רגשי והקנית כלים מעשיים להתמודדות ובעלת חשיבות רבה לשיפור במצב הילד/המתבגר ולתחושת המסוגלות ההורית.

3

ההדרכה מתאימה למקרים בהם חווים קשיי התנהגות של הילד/המתבגר, קשיי תקשורת, קשיים רגשיים וספקות עצמיים לגבי ההתנהלות ההורית.

2

אתגר ההורות כרוך בקשיים ובאתגרים עם הילד/המתבגר. לעיתים עזרה חיצונית נדרשת לסיוע בהתנהלות המשפחתית. הדרכת הורים מהווה עזרה חשובה ותורמת.

1

אתם מלווים את ילדיכם מיום לידתם באהבה ובמסירות. בסיטואציות מסוימות אתם חווים את הקשיים של ילדיכם כמאתגרים ואת עצמכם מבולבלים לגבי העזרה או הסיוע שיש לתת. בגיל ההתבגרות אתם חשים תסכול או אכזבה מהתנהגות מסוימת ואי עמידה בציפיות. תחושות התסכול יכולות להתבטא גם אצל הילדים ועלולות לגרום לריחוק ותחושת נתק. חשוב להכיר במערכת היחסים שלכם עם הילדים כמשמעותית מאד עבורם וככזו הדורשת התבוננות, תיאום והכלה.

מה זו הדרכת הורים?

הדרכת הורים היא מרחב טיפולי-ייעוצי ובו ניתן ליווי רגשי תומך ומקשיב לקשיים ולאתגרים הניצבים בפני ההורה וכן נרכשים כלים חשובים להתמודדות התנהגותית ותקשורת רגשית עם הילד וצרכיו. בשיתוף המטפל וההורה/ההורים תיבנה תכנית ייחודית לעבודה הורית עם הילד. הדרכת הורים תתבצע לרוב על ידי המטפל של הילד אך לעיתים תתבצע הדרכה ללא טיפול של הילד לשם יעוץ והכוונה.

באילו סיטואציות הדרכת הורים יכולה לסייע?

ככלל, בכל מקרה בו ההורה חש כי יש צורך ורצון בשיפור איכות התקשורת וההתנהלות עם הילד/המתבגר יש מקום להדרכת הורים. ישנן סיטואציות בהן הדרכת הורים נחוצה ויכולה להוות פתח לשינוי ביחסים ובמצב הילד:

  • קושי בסמכות הורית: ההורים חווים קשיי התנהגות של הילד שאינם מצליחים לשנות או לשפר, תפקוד לקוי בבית ובבית הספר, חוסר שיתוף פעולה וקושי בהתנהלות כללית (הילד/נער מתנהג באלימות, משתמש בסמים, משקר הרבה וכיוב'). בהדרכה יינתנו כלים להצבת גבולות ולשיפור התקשורת עם הילד.

  • קשיים רגשיים של הילד: מצוקה פסיכולוגית כתגובה למצב פנימי (קשיים נפשיים כגון חרדה ודכאון) או חיצוני (תגובות קשות למשברים או שינויים בחיי הילד כגון גירושין, אובדן ומחלה) אשר מלווים בתחושת חוסר אונים של ההורה אל מול חווית הילד ורצון לקבלת סיוע ועזרה בהתמודדות נכונה. בהדרכה יינתנו כלים להבעת אמפתיה והכלה החשובה לילד ולהתמודדות עם נקודות הקושי.

מדוע הדרכת הורים כה חשובה?

עד גיל הבגרות לילד אין אוטונומיה מלאה וההורים קובעים היבטים רבים בשגרת ילדיהם. במובן זה, להורים השפעה רבה על התפתחות אישיותם של ילדיהם וקידום רווחתם הנפשית. כדמויות מפתח קרובות ומשפיעות ההורים מהווים מודל עיקרי להתהוות הילד כמבוגר עתידי. הדרכת הורים היא אחת השיטות המבוססות ביותר בתחום הטיפול הנפשי לסיוע לילדים.

לסיכום

מאחורי כל ילד נאבק עומד הורה או הורים עם דאגות משלהם. הדרכת הורים עובדת באופן הדוק ושיתופי עם ההורים כדי לעזור להם להבין את הצרכים ההתפתחותיים הספציפיים של ילדם. מטרת ההדרכה היא לחזק את תחושת המסוגלות ההורית ולהעניק כלים חשובים להתמודדות ושיפור התפקוד של המערך המשפחתי. במקרה של טיפול נוכחי בילד לצד הדרכת הורים, מעורבות ההורים לא רק מחזקת את הטיפול בילד אלא אף מהווה גורם מכריע ביעילותו.

bottom of page