top of page

מדור מיוחד: קורונה

Corona Anchor

משבר הקורונה מעמיד את כולנו בפני אתגרים רבים: בריאותיים, כלכליים, משפחתיים ונפשיים. בדף המתעדכן הזה ננסה לספק רעיונות, כלים ועקרונות התמודדות המתאימים למבוגרים ולילדים כאחד. בשלב הנוכחי תוכלו למצוא בדף קטעי וידאו קצרים המדגימים טכניקות מתוך עולם ה-CBT להתמודדות עם מצבי לחץ, מתח וחוסר ודאות

פעילויות להיום ולעתיד

אנה מדגימה עם סיון פעילות קצרה ונחמדה המאפשרת הבחנה בין פעילויות שניתן לעשות היום, בזמן המשבר, לכאלה שנרצה לעשות לאחר שהוא יסתיים

נשימות מרגיעות

אנה מדגימה עם סיון טכניקה בסיסית של נשימות מרגיעות להתמודדות עם מצבי לחץ וחרדה

ראייה צרה לעומת ראייה רחבה

אנה מדגימה עם סיון הרחבת שדה ההתבוננות במצבים קשים ומאתגרים

תרגיל נוכחות בהווה

אנה מדגימה עם סיון תרגיל 5-4-3-2-1 לתרגול מגע עם הרגע ונוכחות בהווה

יומן רגשות

אנה מדגימה עם סיון שימוש ביומן רגשות לצורך ויסות רגשי

bottom of page